Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku  w związku z aktualną sytuacją w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski informuje iż:

Ubój świń na użytek własny może być przeprowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu MRiRW z dnia 21.10.2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( Dz. U. z 2015 r. poz 392,z późn. zmianami).

 

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenie uboju.