Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 Witamy Państwa na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
                   W celu ułatwienia poruszania się po naszej stronie internetowej wskazane jest zapoznanie się z Instrukcja.  Niektóre informacje na stronach biuletynu są w trakcie uzupełniania.
                   Wszystkie informacje, również te, które jeszcze nie są zamieszczone w biuletynie znajdują się do wglądu w siedzibie Inspektoratu -   w godzinach urzędowania tj. od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Ponieważ większość pracowników ma pracę terenową, proponujemy uprzedzić telefonicznie o terminie zapoznania się z dokumentacją, celem zapewnienia obecności pracownika prowadzącego sprawę i przygotowania dokumentów dotyczących sprawy.

Będziemy bardzo wdzięczni za nadsyłanie uwag dotyczących treści oraz funkcjonalności naszej strony BIP. Prosimy je kierować pisemnie na nasz adres lub telefonicznie:albo e-mailem na adres: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl

Uwaga:

Od dnia 6 kwietnia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.           ( poz. 722 ) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków; jednocześnie traci moc rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Został utrzymany w mocy: nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,             w których utrzymywany jest drób, jak również  nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami. Nadal obowiązuje zasada przechowywania pasz w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami , oraz nakaz karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodów.

Pełny tekst rozporządzenia - link do rozporządzenia 722