Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Szanowny Hodowco!

POSIADASZ DRÓB ?

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku apeluje do hodowców drobiu i innych ptaków o zgłaszanie miejsc utrzymywania ptaków z gatunków: kury, kaczki, gęsi, perlice, indyki, przepiórki, bażanty, gołębie itp.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku prowadzi nowy spis miejsc utrzymywania drobiu.

Zgłoszenia można przekazywać:

  • odręcznie lub na drukach dostępnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, gminach, ARiMR oraz ODR
  • link do druku zgłoszenia: pobierz druk zgłoszenia
  • mailowo   ( adres: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl ), pocztą tradycyjną lub osobiście,
  • o zgłaszanie proszeni są wszyscy hodowcy drobiu, także zgłaszający się w poprzednich latach
  • w zgłoszeniu należy podać dane zgłaszającego, ilość i rodzaj utrzymywanego drobiu oraz adres, gdzie jest utrzymywany.

Obowiązek zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu wynika wprost z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722).

 §  1. ust. 1 pkt 2) ww. rozporządzenia posiadaczom drobiu nakazuje się między innymi: "b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych"

Niniejszy spis prowadzony jest w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu bytowskiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku przypomina o zasadach bioasekuracji:

 

zasady bioasekuracji

 

zasady-2