Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Uwaga:

Od dnia 6 kwietnia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.           ( poz. 722 ) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków; jednocześnie traci moc rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Został utrzymany w mocy: nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,             w których utrzymywany jest drób, jak również  nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami. Nadal obowiązuje zasada przechowywania pasz w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami , oraz nakaz karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodów.

Pełny tekst rozporządzenia - link do rozporządzenia 722

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku podaje do wiadomości rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  (link do treści rozporządzenia). Rozporządzenie opublikowano 20 grudnia 2016 r. i obowiązuje po upływie 7 dni od daty ogłoszenia.