Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

 

Zaświadczenia

 

 

Na żądanie (wniosek) zainteresowanej strony Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku wydaje zaświadczenia, przy czym zaświadczenie wydaje się jeżeli:

 

1.    wymagane jest ono przez przepisy prawa,

2.    zainteresowana osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny.

Zaświadczenie potwierdza określone fakty lub stan prawny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku wydaje zaświadczenia wyłącznie gdy chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, wynikającego z prowadzonej ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Jeżeli jest to konieczne to organ administracji może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia. Dotyczy to np. potwierdzenia stanu sanitarno weterynaryjnego.

 

Liczba odsłon:1963
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-12-07 20:54:13
Treść wytworzył(a): Mirosław Hapka, 2010-09-23 13:27:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-09-30 08:20:26