Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz 15 z późn. zm.) odpłatność za badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny – od zwierzęcia wynosi:

1) świni – 11,00 zł (zał. 1 , pkt. 10,)

2) owce, kozy – 5,00 zł ( zał. 1, pkt. 10)

3) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych – 30,00 zł ( zał. 1, pkt. 10)

4) strusia – 20.00 zł ( zał. 1, pkt.10)

5) dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, z wyjątkiem strusia – 0,16 zł ( zał.1,pkt. 10)

6) nutrii – 2,40 zł (zał. 1 , pkt. 10,)

7) dzika – 20,00 zł ( zał1, pkt. 10)

8) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego – 5,00 zł ( zał.1, pkt. 10)

9) dzikiego królika, zająca – 0,11 zł ( zał. 1, pkt. 10)

10) dzikiego ptactwa – 0,10 zł (zał.1, pkt. 10)