Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

RODO w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Bytowie z/s w Miastku

  • Administrator Danych Osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku ul. Szkolna 1 77-200 Miastko woj. pomorskie

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych :

– przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl ,

– telefonicznie (58) 300-39-61,

– listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Podmiotom współpracującym z PIW Bytów w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

– teleinformatyczne,

– prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia,

– kurierskie, pocztowe,

– związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

Zakres przetwarzanych danych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon).

W zależności od podstaw przetwarzania danych, w tym udzielonej zgody, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności. Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW. Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zbierania zgody wskazującej odrębny cel przetwarzania. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. a) Do czasu wycofania udzielanych zgód
Pozostałe cele realizowane w ramach  uzasadnionego interesu administratora

– zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

– wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne

– kontekst w którym zebrano dane osobowe w szczególności relacje między osobami, których dane dotyczą administratorem

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. f) Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PIW w Bytowie.
Realizacja obowiązków podatkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. c) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.

Profilowanie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie, posiadają Państwo prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Liczba odsłon:314
Treść wprowadził(a): Witka-Jeżewski Mariusz, 2018-06-12 09:22:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-05-25 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-12 09:10:13