Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

77-200 Miastko, ul. Szkolna 1

Tel. 59/ 8572006

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  - lek. wet. Zbigniew Ordyński

tel. 59/ 8572006

z.ordynski@gdansk.wiw.gov.pl

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii  - lek. wet. Anna Burlińska

tel. 784 408 988

 

Godziny pracy Inspektoratu: 


poniedziałek:   08:00 – 16:00

wtorek – piątek: 07:00 – 15:00

 

 

Witamy Państwa na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
                   W celu ułatwienia poruszania się po naszej stronie internetowej wskazane jest zapoznanie się z Instrukcja.  

Niektóre informacje na stronach biuletynu są w trakcie uzupełniania.              

Będziemy bardzo wdzięczni za nadsyłanie uwag dotyczących treści oraz funkcjonalności naszej strony BIP. Prosimy je kierować e-mailem na adres: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl

 


 

Wykaz lekarzy urzędowych

 

Pracownia badania mięsa świń i dzików w kierunku włośni

 

 


 

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi- teren powiatu bytowskiego:

  1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko

 

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że rozpatrywane będą tylko wnioski opatrzone podpisem
osobistym własnoręcznym lub kwalifikowanym elektronicznym.

 

GRYPA PTAKÓW

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku  w związku z aktualną sytuacją w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski informuje iż:

Ubój świń na użytek własny może być przeprowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu MRiRW z dnia 21.10.2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( Dz. U. z 2015 r. poz 392,z późn. zmianami).

 

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenie uboju.